ÁSZF

 • 1. A szerződés tárgya

Megbízók jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadják, megbízzák a Megbízottat esküvőjük megörökítésével, melynek részleteit a Megbízási Szerződés tartalmazza.

 • 2. Időpontfoglalás
  • Az időpont lefoglalása a Szerződés kitöltésével, aláírásával és jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a foglaló összegének megfizetésével együtt történik. Az utaláshoz szükséges banki adatok. ÁSZF, valamint Szerződés.Amennyiben a Megbízottak visszamondják az általuk megrendelt, jelen szerződésben szereplő szolgáltatást az esemény dátumára vonatkozóan, úgy a foglaló teljes összegétől elesnek. Amennyiben a Megbízott mondja vissza a tőle megrendelt, jelen szerződésben szereplő szolgáltatást az esemény dátumára vonatkozóan és nem tud maga helyett Megbízottat szolgáltatni, úgy a Megbízó a foglaló összegének kétszeresére jogosult.
  • A Megbízott a Megbízási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződésben megadott dátumot a Megbízó részére fenntartja és a szerződésben foglaltak alapján az eseményen feladatait ellátja.
 • 3. Megbízási Szerződés
  • Az esküvő napjára vonatkozó részletek a Megbízási Szerződésben kerülnek rögzítésre. A szerződés tartalmazza az esküvő dátumát, időpontjait és helyszíneit, a Megbízó által választott csomagot és árát, a Megbízók elérhetőségeit. A Megbízó kérheti egyedi csomag összeállítását.A szerződésen szereplő időpontok változásával kapcsolatban legkésőbb 30 napon belül keresik fel a Megbízók a Megbízottat.
  • Amennyiben a Megbízók 12 hónappal az esküvő előtt egy másik napra helyezik át az esküvő dátumát, a foglaló újból fizetendő, továbbá új szerződés készül.
 • 4. Felelősség
  • Amennyiben a Megbízott megbetegszik, vagy külső akadályoztatás, váratlan esemény hatására nem tud megjelenni az esküvő napján, gondoskodik megfelelő helyettesről. Mivel a Megbízott 4 fős csapattal rendelkezik, így a munkához tud biztosítani megfelelő személyzetet, megegyező gépparkkal.Amennyiben a Megbízott mégsem tud helyettest biztosítani, a Megbízók részére a foglaló díjának kétszeresét fizeti meg. Amennyiben a Megbízók számára nem felel meg a helyettes, elállhatnak a szerződéstől, ez esetben viszont csak a foglaló jár vissza nekik.Amennyiben a szerződés elállásáig valamilyen szolgáltatás teljesítésre került (pl. jegyes fotózás), annak értéke levonásra kerül a visszafizetendő foglaló árából.Amennyiben az esküvőt vis maior helyzet (pl. járvány, vészhelyzet, stb.) kell elhalasztani, a foglaló nem jár vissza, azonban a foglaló összege a későbbiekben felhasználható (pl. családi fotózás). A Megbízók a Megbízottakkal kötelesek egyeztetni új időpont miatt, hogy a szolgáltatás megvalósulhasson.
  • A Megbízók legkésőbb 5 munkanappal kötelesek jelentkezni a Megbízottnál e-mailben egy aktuális menetrenddel. Amennyiben ez nem történik meg és az aktuális menetrend nem ismert a Megbízott számára, az ezzel kapcsolatos mulasztásért felelősségre nem vonható.
 • 5. Okozott károk
  • Ha az esküvő napján a Megbízottak önhibáján kívül károsodik a felszerelés (pl. vendég kárt okoz), a kárt okozó személy köteles a kár megtérítésére. Amennyiben a kárt okozó személy kiléte ismeretlen, a Megbízók kötelesek az okozott kárt kifizetni. A Megbízottak a felszerelést a megbízás teljesítését követő 24 órán belül ellenőrzik és beszámolnak az esetleges károkról (pl. 100 Ft-os érme felpattanásából eredő kár, repedés a fényképezőgép LCD-jén). A Megbízók tudomásul veszik, hogy a Megbízott az számára nem róható fel vis maior általi kár (pl. memóriakártya, vagy géppark meghibásodása, gépkocsi meghibásodása, s ebből eredő késés) és kártérítési igénnyel nem élhetnek. Megjegyzés: a Megbízott 2 gépvázzal és vázanként dupla kártyafoglalattal, kártyamásolással, valamint gépkocsi szakszerű szervizelésével gondoskodik róla, hogy fent nevezett károk ne forduljanak elő.
  • Amennyiben a Szerződés teljesítése felróható okokból nem történik meg, az esküvő nem teljesítése esetén a kártérítési igény maximális értéke a teljes vállalási díj megfizetése a Megbízók részére.
 • 6. A fényképezés feltételei
  • A Megbízók a Megbízott fotográfiai stílusát ismerve teljes szabad kezet adnak a fényképek vizuális megjelenítésében. A Megbízott nem kötelezhető más Fotós szellemi termékének másolására (etikátlan viselkedés). A Megbízott a munkáját az adott körülmények között, a helyszíni adottságokhoz mérten a legjobb szakmai tudásával végzi. A Megbízott referenciájában látható munkák eltérhetnek az átadott képekhez képest a helyszín adottságai miatt (pl. helyhiány, nem megfelelő háttér, nem megfelelő, vagy hiányos világítás, stb.), ezért felelősséget nem vállal.Amennyiben a Megbízók olyan különleges elvárásokkal rendelkeznek, melyek a képek elkészítését követően nem módosíthatók (pl. nem megfelelő háttér, vagy hiányos világítás helyreállítása), azt előre köteles jelezni, legkésőbb a megbízást megelőző 5 napban, az aktuális menetrend küldésekor.A Megbízók tudomásul veszik, hogy nem elegendő rendelkezésre állási idő esetén (kevesebb, mint nettó 60 perc), illetve nem megfelelő időpontban történő fotózás esetén (pl. nyári csúcsfényekben) a kreatív fotózás képei jelentősen eltérhetnek a referenciában szereplő képektől, a Megbízott ez esetben nem tudja garantálni a tőle elvárt vagy megszokott képminőséget és képi világot.Amennyiben a kreatív fotózás időpontjakor az időjárás nem kedvező, a Megbízók kötelesek egy másik időpontot keresni, a Megbízottal egyeztetve. Amennyiben a Megbízók kizárólag az esküvő napján szeretnék a kreatív fotózást lebonyolítani, kötelesek egy fedett helyszínről gondoskodni a fotózás céljára.A Megbízott zavartalan munkája érdekében a szertartások ideje alatt kérjük, más ne fotózzon. Amennyiben ez mégis megtörténik és a Megbízott munkája akadályoztatva lesz, az ebből el nem készült, vagy hiányosan elkészült képekért felelősséget nem vállal.
  • A Megbízott törekszik arra, hogy minden vendégről készüljön kép, azonban ezt nem tudja garantálni. A kisebb létszámú csoportképek készítésével ez a probléma elkerülhető.
 • 7. Fényképezés időtartama
  • A fényképezés időtartama a Szerződésben kerül meghatározásra. A Megbízott ezen felül kizárólag pótdíj ellenében folytatja munkáját, melynek díja csomag szerint változik és a szerződésben rögzítésre került. A szerződésben foglalt időtartam lejárata előtt a Megbízott értesíti a Megbízottakat, kérés esetén pótdíj ellenében folytatja munkáját.A rendelkezésre állási idő az első és utolsó kép között eltelt idő. A fotózásra érkezés időtartama nem számít bele, azonban az első és utolsó helyszín közötti lehetséges utazási idő igen.
  • A Megbízott legfeljebb hajnali 1 óráig látja el Megbízását, ezt követően pótdíj ellenében sem.
 • 8. Képek válogatása
  • A fényképek válogatását minden esetben a Megbízott végzi technikai és esztétikai szempontok alapján, legjobb szakmai tudása és vizuális érzéke alapján. Ezt követően minden kiválogatott fénykép digitális kidolgozásra kerül.Az összes átadott kép egyesével kerül feldolgozásra, képkorrekciót és színeffektet tartalmazva. A képek átadása nagy méretben logó nélkül és kis méretben logóval történik.
  • Extra retusálás (pl. bőrkorrekció, látványos bőrheg, seb, pattanás, egyéb kozmetikai hibák javítása) megbeszélés szerint.
 • 9. Nyersanyag
  • A fotózáson készült nyers képek (NEF fájlformátum) nem kerülnek átadásra. Amennyiben a Megbízók kifogásolják a képek mennyiségét és minőségét és nem jutnak egyezségre a Megbízottal, a nyersanyag (független a képek számától) 100.000 Ft-ért átadásra kerülnek (Google Drive-ba feltöltve).
  • Megjegyzés: erre még nem került sor, hiányzó képek esetén a Megbízott igyekszik pótolni a hiányolt képeket.
 • 10. Fizetés és költségek
  1. A Megbízók az esküvő időpontjának lefoglalásával 25% foglalót fizetnek a Megbízott részére. A fennmaradó összeget az esküvőt követő 3 munkanapon belül készpénzben, vagy utalással rendezik.Amennyiben a megbízás helyszíne Sopron és Győr 50 km-es körzetén kívül történik, a Megbízott részére 75 Ft / megtett km útiköltség fizetendő. Az útiköltség összege a szerződésben is fel van tüntetve. Forint megbízás esetén: Cseh Dániel, Erste Bank, 11600006-00000000-12649413Eurós megbízás esetén: Cseh Dániel, Erste Bank, IBAN: HU-88-11600006-00000000-81889819; BIC: GIGAHUHB
  • A közlemény rovatba az esküvő dátuma írandó.
 • 11. Étkezés és szállás
  1. Amennyiben a megbízás időtartama a délelőtti óráktól indul, vagy több, mint 6 órán át tart, a Megbízók kötelesek a Megbízott részére melegételt biztosítani. Amennyiben a Megbízók nem tudnak a kérésnek eleget tenni, a Megbízott jogosult 60 perces ebédszünetre.
  • A Megbízott szállásigénnyel él, amennyiben lakhelyétől 100 km-nél/vagy 1,5 óránál messzebb utazik és a Megbízás ideje 22:00 után is tart, vagy 9:00 előtt kezdődik.
 • 12. Képek átadása
  • A fényképek átadása a Megbízás utolsó időpontjától számított 4 héten belül történik. A képek jelszóval védett online galériába kerülnek fel, ahonnan tetszőleges alkalommal letölthetők. A fotók az átadástól számított 1 éven belül külön kérés nélkül elérhetőek. Amennyiben Megbízók nem találják a képeket, írásban kérhetik Megbízottat a képek újbóli feltöltésére, amennyiben azok rendelkezésére állnak.
 • 13. Egyéb szolgáltatások
  1. A Megbízott a Megbízáson felül egyéb szolgáltatásokat is rendelkezésre bocsájt, pl. fotókönyvek, wedding boxok készítése, papírképek nyomtatása, fából készült pendrive átadása. Mivel ezen szolgáltatások nem a Megbízott terméke, valamint a Megbízástól függetlenül is igénybe vehető, így ezek a teljesítések az esküvő időpontjától számított 6 hónapon belül kerülnek csak átadásra.
  • A szolgáltatások ára nem tartalmazzák a postaköltséget, azok mértékéről és jellegéről a Megbízott a Megbízást követően írásban ad tájékoztatást.
 • 14. Megosztás
  1. A Megbízók hozzájárulnak az összes fénykép nyilvános megosztásához a Megbízott weboldalán, social media felületein, portfóliójában, valamint felhasználhatja azokat üzleti- és reklámcélokra. Amennyiben a Megbízó nem szeretne hozzájárulni ehhez, írásban köteles a Megbízott felé jelezni a képek felhasználásának korlátozottságait.A Megbízók által szabadon felhasználhatóak a logóval ellátott fotók, amennyiben nem logóval kerül felhasználásra, a Megbízott jelölése, vagy weboldal címének megadása kötelező a kép posztolása során. Amennyiben a Megbízottak ennek nem tesznek eleget, a Megbízott kérheti a fotó kicserélését, vagy jelölés kérését írásban.
  • A fotók szellemi tulajdonjogai a Megbízottat illeti, attól el nem idegeníthető. A teljes képanyag használati jogáról csak a teljes vállalási díj duplájának megfizetésekor mond le a Megbízott.
 • 15. Egyéb rendelkezések
  • A szerződésben nem részletezett pontok esetében a Polgári Törvénykönyv a mérvadó. Az esetleges vitákat a szerződő felek békés úton kísérelik meg rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a Győri Járásbíróság illetékes. Szerződő Felek fentieket tudomásul veszik és elfogadják.